ภัทรพัฒน์ อุดหนุนสินค้าจากท้องถิ่นมากมาย ผลิตภัณฑ์จักสาน อาหารแปรรูป เสื้อโปโลภัทรพัฒน์