สินค้าแปรรูปอาหาร
กลับ
ดอกเกลือ (Flower of salt)
ดอกเกลือ หรือ เกสรเกลือ
เป็นเกลือที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของน้ำทะเล โดยน้ำทะเลในนาเกลือจะเกิดการตกผลึกขึ้นที่ผิวหน้าของน้ำ เกษตรกรต้องช้อนดอกเกลือเหล่านี้ก่อนที่จะตกผลึกลงไปด้านล่าง เป็นเกลือที่มีแร่ธาตุสูงมาก มีราคาสูงกว่าเกลือธรรมดาทั่วไป(ซึ่งเกลือธรรมดาจะตกผลึกลงไปที่ด้านล่างไม่ใช่ที่ผิวน้ำ) ชาวต่างชาติจะนิยมนำมาประกอบอาหาร หรือเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สปา เพื่อรักษาผิวพรรณ
ราคา : 25 บาท
เลือกขนาด/สี และจำนวนสินค้า
ดอกเกลือขนาด 150 กรัม
25.00 บาท
สั่งผลิตภัณฑ์