สินค้าแปรรูปอาหาร
กลับ
กล้วยตาก (SUN DRIED BANANA)
รสชาติดั้งเดิมของท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์จากโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกาะคู
ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
(บรรจุ 6 ซอง 1 ซอง บรรจุ 2 ชิ้น)
ราคา : 55 บาท
เลือกขนาด/สี และจำนวนสินค้า
กล้วยตาก
55.00 บาท (สินค้าเหลือจำนวน 2 ชิ้น)
สั่งผลิตภัณฑ์