สินค้าแปรรูปอาหาร
กลับ
กล้วยตาก
รสชาติดั้งเดิมของท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์จากโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกาะคู
ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
(บรรจุ 6 ซอง 1 ซอง บรรจุ 2 ชิ้น)
ราคา : 55 บาท
สินค้าหมด
สนใจสอบถามเกี่ยวกับสินค้า กรุณาติดต่อค่ะ