สินค้าแปรรูปอาหาร
กลับ
กล้วยลืมเบรค (Crispy banana chips)
ราคา : 40 บาท
เลือกขนาด/สี และจำนวนสินค้า
กล้วยลืมเบรค
40.00 บาท (สินค้าเหลือจำนวน 5 ชิ้น)
สั่งผลิตภัณฑ์