สินค้าแปรรูปอาหาร
กลับ
กล้วยอบดอกเกลือ (SEA SALT DRIED BANANA)
กล้วยอบดอกเกลือ จากจังหวัดสมุทรสงคราม
ราคา : 45 บาท
สินค้าหมด
สนใจสอบถามเกี่ยวกับสินค้า กรุณาติดต่อค่ะ