สินค้าแปรรูปอาหาร
กลับ
กล้วยอบดอกเกลือ (SEA SALT DRIED BANANA)
กล้วยอบดอกเกลือ จากจังหวัดสมุทรสงคราม
ราคา : 45 บาท
เลือกขนาด/สี และจำนวนสินค้า
กล้วยอบดอกเกลือ
45.00 บาท
สั่งผลิตภัณฑ์