สินค้าหัตถกรรม
กลับ
เรื่องราวผลิตภัณฑ์
ใหม่
ผ้าพันคอลายสก็อตย้อมคราม (นาโน) (Indigo Hnad-Dyed Scarf) Nano Ver.
ราคา : 550 บาทเหลือ 500
เลือกขนาด/สี และจำนวนสินค้า
ผ้าพันคอลายสก็อตย้อมคราม (นาโน)
500.00 บาท (สินค้าเหลือจำนวน 5 ชิ้น)
สั่งผลิตภัณฑ์
เรื่องราวผลิตภัณฑ์
มนุษย์รู้จักผ้าย้อมครามมากกว่า 6000 ปี ซึ่งเป็นผ้าย้อมสีธรรมชาติจากต้นคราม สีนิล สีหม้อ หรือสีหม้อนิล
นิยมนำไปย้อมผ้าเรียกว่าผ้าย้อมคราม

ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนครได้ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรรมและชาวบ้านในการทอผ้าและย้อมคราม เพื่อเป็นรายได้เสริมจากการทำการเกษตร เพื่อรักษาเอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวภูไทหรือภูไท สกลนคร
ดูรายละเอียดสินค้า