สินค้าหัตถกรรม
กลับ
ตะกร้าน้ำพริก บ้านแกใหม่ (Basket)
ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกบ้านแกใหม่ จ.พะเยา
ขนาด 10x10x6 (WxLxH)(CM)
ราคา : 150 บาท
สินค้าหมด
สนใจสอบถามเกี่ยวกับสินค้า กรุณาติดต่อค่ะ