สินค้าหัตถกรรม
กลับ
ตะกร้าน้ำพริก บ้านแกใหม่ (Basket)
ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกบ้านแกใหม่ จ.พะเยา
ขนาด 10x10x6 (WxLxH)(CM)
ราคา : 150 บาท
เลือกขนาด/สี และจำนวนสินค้า
ตะกร้าสี่เหลี่ยม (คละสี)
150.00 บาท (สินค้าเหลือจำนวน 1 ชิ้น)
สั่งผลิตภัณฑ์