สินค้าหัตถกรรม
กลับ
เรื่องราวผลิตภัณฑ์
หัวใจจับของร้อน คาทอลิก (คละสี) Heart oven mitt (Mixed color)
ผลิตภัณฑ์จากศูนย์คาทอลิกพระวิสุทธิวงศ์ จ.เชียงราย
ขนาด 22.5x19.5x1 cm
ราคา : 120 บาท
เลือกขนาด/สี และจำนวนสินค้า
หัวใจจับของร้อน คาทอลิก (คละสี)
120.00 บาท (สินค้าเหลือจำนวน 5 ชิ้น)
สั่งผลิตภัณฑ์
เรื่องราวผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมต่างๆ ถือเป็นภูมิปัญญาของมนุษย์ ที่สร้างสรรค์มาจากรุ่นสู่รุ่น บ่งบอกถึงพื้นฐานรากเหง้าของชุมชน และดำรงไว้ซึ่งฝีมือและคุณภาพ บางครั้งเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านสิ่งของต่างๆ เช่น ผ้าทอ งานจักสาน งานปั้น ปัจจุบันงานเหล่านี้ ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงแต่ยังคงเอกลักษณ์ของตนเอง
ดูรายละเอียดสินค้า