สินค้าเกษตรกรรม
กลับ
เมล็ดพันธุ์พืชโครงการจันกะผัก (Seeds)
ราคา : 30 บาท
เลือกขนาด/สี และจำนวนสินค้า
กระเจี๊ยบเขียว
30.00 บาท (สินค้าเหลือจำนวน 10 ชิ้น)
กวางตุ้ง
30.00 บาท (สินค้าเหลือจำนวน 10 ชิ้น)
กะเพรา
30.00 บาท (สินค้าเหลือจำนวน 6 ชิ้น)
คะน้า
30.00 บาท (สินค้าเหลือจำนวน 6 ชิ้น)
แคบ้านดอกขาว
30.00 บาท (สินค้าเหลือจำนวน 6 ชิ้น)
ตั้งโอ๋
30.00 บาท
ถั่วฝักยาว
30.00 บาท (สินค้าเหลือจำนวน 6 ชิ้น)
ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์
30.00 บาท (สินค้าเหลือจำนวน 8 ชิ้น)
ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร
30.00 บาท (สินค้าเหลือจำนวน 9 ชิ้น)
ถั่วพู
30.00 บาท (สินค้าหมด)
น้ำเต้า
30.00 บาท (สินค้าเหลือจำนวน 10 ชิ้น)
บวบหอม
30.00 บาท (สินค้าเหลือจำนวน 9 ชิ้น)
บวบเหลี่ยม
30.00 บาท (สินค้าเหลือจำนวน 5 ชิ้น)
พริกขี้หนู
30.00 บาท
พริกขี้หนูปู่เมธ
30.00 บาท
ฟักทอง
30.00 บาท (สินค้าเหลือจำนวน 3 ชิ้น)
ฟักแฟง
30.00 บาท (สินค้าเหลือจำนวน 8 ชิ้น)
ผักบุ้งจีน
30.00 บาท (สินค้าเหลือจำนวน 4 ชิ้น)
มะเขือกรอบขาว
30.00 บาท (สินค้าหมด)
มะเขือเจ้าพระยา
30.00 บาท (สินค้าหมด)
มะเขือยาว
30.00 บาท (สินค้าเหลือจำนวน 5 ชิ้น)
โหระพา
30.00 บาท (สินค้าเหลือจำนวน 7 ชิ้น)
บวบงู
30.00 บาท (สินค้าเหลือจำนวน 5 ชิ้น)
สั่งผลิตภัณฑ์