สินค้าสมุนไพร
กลับ
เรื่องราวผลิตภัณฑ์
ใหม่
สมุนไพรใบเสม็ด (Cajuput Oil)
ราคา : 35/70/100 บาท
สินค้าหมด
สนใจสอบถามเกี่ยวกับสินค้า กรุณาติดต่อค่ะ
เรื่องราวผลิตภัณฑ์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน สู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน การทำน้ำมันสมุนไพรจากใบเสม็ด โครงการหมู่บ้านชัยพัฒนา-กาชาดไทย บ้านทุ่งรัก อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

หลังจากเหตุการณ์สึนามิ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแสให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และสภากาชาดไทย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ในพื้นที่อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ดำเนินการจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อจัดสร้างเป็นชุมชนตัวอย่าง รวมถึงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ราษฎรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน

สรรพคุณของใบเสม็ด : แก้วิงเวียนศีรษะ ปวดเมื่อยตามร่างกาย บรรเทาอาการคัดจมูก แก้เคล็ดขัดยอก แก้พิษจากการโดนตัวริ้นกัดแมลงกัดต่อย แผลผุผอง เป็นหนอง เปื่อยเน่า กลากเกลื่อน โรคเริม งูสวัด
ดูรายละเอียดสินค้า