สินค้าแปรรูปอาหาร
กลับ
ใหม่
set ผลไม้แช่อิ่ม (fruit preserve)
ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จ.ฉะเชิงเทราและกลุ่มสตรีเกษตรพัฒนา จ.สมุทรสงคราม มาในรูปแบบ Boxset ที่รวมผลไม้ 4 ชนิดด้วยกัน ได้แก่ มะดัน ตะลิงปิง กระท้อน มะม่วง รสชาติกลมกล่อม สะดวก คุ้มค่า
ราคา : 100 บาท
เลือกขนาด/สี และจำนวนสินค้า
set ผลไม้แช่อิ่ม
100.00 บาท (สินค้าเหลือจำนวน 3 ชิ้น)
สั่งผลิตภัณฑ์