ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
เชิญแวะชมร้านของเรา พบกันได้วันนี้ ทุกสาขาทั่วไทย
ส่งผลิตภัณฑ์ทั่วไทย
thai creator
เมล็ดพันธุ์พืชโครงการจันกะผัก (Seeds)
30 บาท
ข้าวหอมมะลิ 105 (Jasmine Rice)
60/199 บาท
ข้าวหอมปทุมธานี 5 กิโลกรัม (Thai Pathumthani Fragrant Rice) 5 kg
195 บาท
ข้าวหอมปทุมธานี 0.5 กิโลกรัม (Thai Pathumthani Fragrant Rice) 0.5 kg
35 บาท
ข้าวกล้องพันธุ์หอมปทุมธานี 1 (Thai Pathumthani Brown Rice) 2 kg
100 บาท