ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
เชิญแวะชมร้านของเรา พบกันได้วันนี้ ทุกสาขาทั่วไทย
ส่งผลิตภัณฑ์ทั่วไทย
thai creator
เมล็ดพันธุ์พืชโครงการจันกะผัก
30 บาท
ข้าวหอมมะลิ 105
60 / 199 บาท
ข้าวหอมปทุมธานี 5 กิโลกรัม
195 บาท
ข้าวกล้องปทุมธานี 0.5 กิโลกรัม
35 บาท
ข้าวหอมปทุมธานี 0.5 กิโลกรัม
35 บาท
ข้าวกล้องพันธุ์หอมปทุมธานี 1
100 บาท